Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej powołanej w dniu 31 maja 2022 r.

 

Jerzy Pater - Wiceprzewodniczący RNJerzy Pater - Przewodniczący RN
Stanisław Cymbor - Przewodniczący RNStanisław Cymbor - Wiceprzewodniczący RN
rafał MikrutRafał Mikrut - Sekretarz RN
Ewa Hałucha - Członek RN
Piotr Kaczmarek - Członek RN
Zbigniew Łapiński - Członek RNZbigniew Łapiński - Członek RN
Dariusz Orłowski - Członek RNDariusz Orłowski - Członek RN