O Spółce


Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym  z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. Tak wysoką pozycję rynkową firma osiągnęła w ciągu ponad 35 lat - początki Firmy sięgają bowiem roku 1984. Zakład zatrudniał wtedy - łącznie z właścicielami - od kilku do kilkunastu osób. Dziś Śnieżka to nowoczesny zakład zatrudniający w całej Grupie Kapitałowej około 1400 osób i wytwarzający rocznie około 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne.

 

Długoterminowa strategia rozwoju Śnieżki zakłada uzyskanie wiodącej pozycji na rynku farb i lakierów w Europie Środkowo-Wschodniej przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych rynków zbytu. W tym celu Spółka planuje dalsze działania prowadzące do umacniania osiągniętej na głównych rynkach pozycji, ekspansję  na nowe rynki oraz zaistnienie i rozwój w nowych segmentach rynkowych. Grupa Kapitałowa zamierza kontynuować prace prowadzące do polepszenia jakości swoich wyrobów korzystając z innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzać ofertę produktową zgodnie z potrzebami klientów i trendami rynkowymi.

 

Grupa Kapitałowa Śnieżka to podmioty działające w syntezie, powiązane udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Pełna organizacja, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektywne funkcjonowanie Grupy, a także na większe zyski dla Akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym uzupełnianiu się, wymianie know-how i korzyściach wynikających z synergicznego działania.

 

Dzięki zaawansowanemu Centrum R&D i współpracy z renomowanymi międzynarodowymi dostawcami surowców w Grupie tworzone są innowacyjne rozwiązania, gwarantujące najwyższą jakość oferowanych wyrobów. Śledząc światowe trendy w aranżacji wnętrz oraz współpracując z uznanymi polskimi projektantami i architektami Grupa oferuje najwyższej jakości produkty, których bogata kolorystyka jest źródłem inspiracji dla milionów mieszkań w kilkudziesięciu krajach. Wyroby Grupy to produkty, dedykowane do ochrony i dekoracji różnego rodzaju podłoży, trafiły w 2017 roku na 29 rynków eksportowych. Śnieżka prowadzi stałą działalność badawczo-rozwojową na rzecz udoskonalania oferty rynkowej, co jest możliwe między innymi dzięki pracy własnego wyspecjalizowanego laboratorium badawczego, które otrzymując w roku 2007 akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego zyskało status jedynej takiej jednostki w branży.

 

Śnieżka to firma, którą wyróżniają między innymi: innowacyjność i działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poprzez działalność Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa".

 

Wartości oragnizacyjne: