Akcjonariat

Lp.Nazwa akcjonariuszaLiczba posiadanych akcji (w szt.)Udział w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZA (w szt.)Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
1Jerzy Pater254166720.14 %320833521.95 %
2Stanisław Cymbor254166720.14 %320833521.95 %
3Piotr Mikrut127083310.07 %187083312.8 %
4Rafał Mikrut127083310.07 %13374979.15 %
5Aviva OFE Aviva Santander146100011.58 %14610009.99 %
6Nationale-Nederlanden OFE11800009.35 %11800008.07 %
7Pozostali235177818.65 %235177816.09 %
Suma:Suma:12617778100 %14617778100 %

Akcjonariusze - Głosy %

Akcjonariusze - Udziały %