Raporty okresowe

Wybierz typ raportów:KwartalnePółroczneRoczne

Raport I kwartał 2022

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2021

Załączniki:

RAPORT 1 KWARTAŁ 2021

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2020

Załączniki:

RAPORT 1 KWARTAŁ 2020

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2019

Załączniki:

RAPORT 1 KWARTAŁ 2019

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2018

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2018

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2017

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2017

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2017

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2016

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2016

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2016

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2015

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2015

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2015 korekta

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2015

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2014

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2014

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2014

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2013

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2013

Załączniki:

Raport I kwartał 2013

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2012

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2012

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2012

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2011

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2011

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2011

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2010

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2010

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2010

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2009

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2009

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2009

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2008

Załączniki:

Raport 3 kwartał 2008

Załączniki:

Raport 2 kwartał 2008

Załączniki:

Raport 1 kwartał 2008

Załączniki:

Raport 4 kwartał 2007

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2021

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2020

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2019

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2018

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2017

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2016

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2015

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2014

Załączniki:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013

Załączniki:

Raport półroczny 2012

Załączniki:

Raport półroczny 2011

Załączniki:

Raport półroczny skonsolidowany 2010

Załączniki:

Raport półroczny skonsolidowany 2009

Załączniki:

Raport półroczny skonsolidowany 2008

Załączniki:

Raport półroczny 2008

Załączniki:

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2021

Załączniki:

RAPORT ROCZNY 2021

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2020

Załączniki:

Raport roczny 2020

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2019

Załączniki:

Raport roczny 2019

Załączniki:

Raport roczny 2018

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2018

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2017

Załączniki:

Raport roczny 2017

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2016

Załączniki:

Raport roczny 2016

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny 2015

Załączniki:

Raport roczny 2015

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny 2014

Załączniki:

Raport roczny 2014

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2013

Załączniki:

Raport roczny 2013

Załączniki:

Raport roczny 2012

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2012

Załączniki:

Raport roczny 2011

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2011

Załączniki:

Raport roczny 2010

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2010

Załączniki:

Raport roczny 2009

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny 2009

Załączniki:

Raport roczny 2008

Załączniki:

Raport roczny skonsolidowany 2008

Załączniki:

Raport roczny Grupy Śnieżka

Załączniki:

Raport roczny 2007

Załączniki: