Raport bieżący Nr 9/2014

2 czerwiec 2014
Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w dniu 2 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej na siódmą kadencję w osobach: Stanisław Cymbor, Stanisław Mikrut, Jerzy Pater, Zbigniew Łapiński, Dariusz Orłowski.

Informacje o wybranych Członkach Rady Nadzorczej:

ZBIGNIEW ŁAPIŃSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Pan Zbigniew Łapiński, posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Zbigniew Łapiński prowadzi działalność gospodarczą obejmującą m.in. doradztwo finansowe, w ramach, której od 2005 współpracuje z funduszem private equity 3TS Capital Partners.
Pan Zbigniew Łapiński kolejno pracował / pracuje
1. wrzesień 1993 – luty 1996 - UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego jako Menager ds. Promocji Inwestycji;
2. marzec 1996 – luty 1997 - Creditanstalt Securities jako analityk giełdowy;
3. marzec 1997 –  czerwiec 2001 - Deutsche Bank jako regionalny analityk giełdowy;
4. wrzesień 2001 – luty 2004 - Netia S.A. jako zastępca dyrektora finansowego, następnie Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,
5. od czerwca 2004 do dzisiaj - Śnieżka S.A. jako Członek Rady Nadzorczej
6. od września 2004 roku do lutego 2007 roku: członek Rady Nadzorczej Unimil S.A.;
7. od czerwca 2005 do marca 2011 – Złomrex SA, członek rady nadzorczej
8. od sierpnia 2006 roku: do września 2008 przewodniczący Rady Nadzorczej Arteria S.A.
9. od września 2006 roku do dzisiaj: członek Rady Nadzorczej w spółce Komex SA .
10. od września 2007 do stycznia 2010 - członek Rady Nadzorczej w spółce TMS Brokers SA
11. od lutego 2008 do marca 2013  jako dyrektor w  IFA Holding S.ar.l. spółki kontrolującej Expander Sp. z o. o.
12. od marca 2011 do dzisiaj Przewodniczący Rady Nadzorczej Clickad Sp. z oo.
13. Od marca 2011 do dzisiaj członek Rady Nadzorczej Cognor SA.
14. od października 2010 do dzisiaj członek Rady Nadzorczej Rankomat SA


DARIUSZ ORŁOWSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Organizacji i Zarządzania, którą ukończył w 1995 roku.
W 1994 roku podjął pracę w PKO BP Oddział Regionalny Kraków w Zespole ds. Kredytów Trudnych.
W latach 1995-1998 zatrudniony w F.H. KrakChemia SA gdzie zajmował stanowiska: od specjalisty ds. finansów poprzez kierownika działu finansów, zastępcę głównego księgowego, dyrektora finansowego do dyrektora generalnego.
Jednocześnie w latach 1995-1997 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu firmy leasingowej zależnej od F.H. KrakChemia SA
Następnie zatrudniony był w firmie Gellwe na stanowisku dyrektora finansowego.
Od dnia 01.07.1999 zatrudniony w Wawel SA na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych..
W dniu 15.07.1999 roku został powołany decyzją Rady Nadzorczej Wawel SA na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora ds. Finansowych.
W dniu 27.07.2000 Rada Nadzorcza zatwierdziła zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki w wyniku których objął funkcję Członka Zarządu Dyrektora ds. Operacyjnych.
Od 9 lutego 2001 roku, po decyzji podjętej przez NWZA pełni funkcję Prezesa Zarządu w Wawel SA.

STANISŁAW CYMBOR – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Pan Stanisław Cymbor posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Wydział Administracyjno - Prawny w Rzeszowie na kierunku prawo administracyjne w zakresie administracji publicznej.
Pan Stanisław Cymbor kolejno pracował:
1) w latach 1983 – 1990 w Igloopol w Dębicy jako pracownik utrzymania ruchu,
2) w latach 1990 – 1993 w „Chemal” s.c. w Paszczynie jako kierownik zaopatrzenia i zbytu,
3) w latach 1990 – 1993 prowadził własną działalność gospodarczą,
4) w latach 1993 – 1998 w Fabryce Farb i Lakierów „Chemal” s.c. w Lubzinie jako współwłaściciel.
Od 1998 roku Pan Stanisław Cymbor pełni w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnych kadencji.

JERZY PATER – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Pan Jerzy Pater posiada wykształcenie średnie, ukończył Technikum Budowlane w Krakowie.
Pan Jerzy Pater kolejno pracował:
1) w latach 1979 – 1983 w Budopol w Krakowie,
2) w latach 1983 – 1985 w Przedsiębiorstwie Budowlano - Produkcyjnym w Rzeszowie,,
3) w latach 1985 – 1989 w Montochem w Gliwicach,
4) w latach 1990 – 1994 w „Chemal” s.c. w Paszczynie jako współwłaściciel,
5) w latach 1994 -1998 w „Chemal” s.c. w Brzeźnicy jako współwłaściciel
Od 1998 roku Pan Jerzy Pater pełni w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnych kadencji.

STANISŁAW MIKRUT - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Pan Stanisław Mikrut posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie (specjalność: ekonomia przedsiębiorstw).
Pan Stanisław Mikrut kolejno pracował:
1) w latach 1970 – 1976 w Z.T.S. „ERG” w Pustkowie jako referent ds. zaopatrzenia,
2) w latach 1976 – 1982 w Fabryce Farb i Lakierów w Dębicy jako kierownik działu zaopatrzenia,
3) w latach 1982 – 1992 w „Milex” s.c. w Skrzyszowie jako współwłaściciel,
4) w latach 1993 – 1998 w „Chemal” s.c. w Lubzinie jako współwłaściciel.
Od 1998 Pan Stanisław Mikrut pełnił w Spółce funkcję Członka Rady Nadzorczej kolejnych kadencji.