Raport bieżący Nr 7/2016

3 czerwiec 2016
Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2016 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

 

Akcjonariusz                 Liczba głosów   % udział w liczbie    % udział
głosów na ZWZA     w ogólnej liczbie głosów


Jerzy Pater                  833 335                   8,2                    5,7

Stanisław Cymbor        833 335                   8,2                    5,7

PPHU Elżbieta
i Jerzy Pater Sp. z o.o.  2 375 000              23,5                  16,2

PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor Sp. z o.o.        2 375 000              23,5                   16,2

Piotr Mikrut                 1 776 498              17,5                   12,2

AVIVA OFE                  1 200 000              11,9                     8,2