Raport bieżący Nr 25/2013

15 listopad 2013
Akcjonariusze dysponujący ilością głosów powyżej 5% podczas NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 listopada 2013 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:




Akcjonariusz             Liczba głosów     % udział w liczbie głosów na ZWZA   % udział w ogólnej liczbie głosów



Jerzy Pater                         833 335                       8,7                              5,7

Stanisław Cymbor               833 335                       8,7                              5,7

PPHU Elżbieta
i Jerzy Pater Sp. z o.o.     2 375 000                      24,7                            16,2

PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor Sp. z o.o.           2 375 000                      24,7                            16,2

Piotr Mikrut                     1 776 498                      18,5                            12,2

Rafał Mikrut                    1 254 167                      13,0                              8,1