Raport bieżący Nr 2/2013

15 styczeń 2013
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że raporty okresowe w 2013 roku będą  przekazywane w następujących terminach:

 

  1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

-         za IV kwartał 2012 r. – 28 lutego 2013 r.

-         za I kwartał 2013 r. – 9 maja 2013 r.

-         za III kwartał 2013 r. – 7 listopada 2013 r.

  1. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 r. – 29 sierpnia 2013 r.
  2. Raport roczny za 2012 r. – 24 kwietnia 2013 r.
  3. Raport roczny skonsolidowany za 2012 r. – 24 kwietnia 2013 r.

 

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2013 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne),a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).