Raport bieżący Nr 21/2019

4 październik 2019
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA

Zarząd FFiL Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że w dniu 4 października 2019 r. otrzymał informację o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Śnieżce przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Załączniki

PTE_2019_120 PDF 49KB