Raport bieżący Nr 18/2019

29 sierpień 2019
Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. otrzymał od Pana Piotra Mikruta – Prezesa Zarządu FFiL Śnieżka SA, powiadomienie o otrzymaniu w spadku akcji Śnieżki.
Treść powiadomienia Śnieżka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Powiadomienie_o_transakcji PDF 256KB