Raport bieżący Nr 18/2017

29 wrzesień 2017
Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA


Zarząd FFiL Śnieżka SA informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

w dniu 29 września 2017 roku następujący Akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5% :


Akcjonariusz                                                   liczba głosów         %udz. głos.na NWZA    %udz. głos. w liczbie głos.ogółem

 

PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o.                 2 375 000                      20,78%                      16,25%

PPHU Iwona i Stanisław Cymbor Sp. z o.o.        2 375 000                      20,78%                      16,25%

Piotr Mikrut                                                           1 776 498                      15,55%                      12,15%

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny                   1 411 000                       12,35%                       9,65%

Rafał Mikrut                                                          1 254 167                       10,98%                       8,58%

Jerzy Pater                                                                833 335                           7,29%                       5,70%

Stanisław Cymbor                                                    833 335                           7,29%                       5,70%