Raport bieżący Nr 17/2018

29 maj 2018
Powołanie Komitetu Audytu

Zarząd FFiL Śnieżka SA _Spółka_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr XXI/23/2018 z dnia 25 maja 2018 roku powołała Komitet Audytu - organ Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA w następującym składzie:

Jarosław Wojdyła - Przewodniczący

Dariusz Orłowski - Członek

Stanisław Cymbor - Członek

Członkiem Komitetu Audytu, posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych jest Pan Jarosław Wojdyła.