Raport bieżący Nr 17/2009

1 lipiec 2010
Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd FFiL ŚNIEŻKA S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:

 

1.        Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

-          za IV kwartał 2008 r. – 23 luty 2009 r.

-          za I kwartał 2009 r. – 13 maja 2009 r.

-          za II kwartał 2009 r. – 12 sierpnia 2009 r.

-          za III kwartał 2009 r. – 12 listopada 2009 r.

2.        Raport półroczny za I półrocze 2009 r. – 24 września 2009 r.

3.        Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2009 r. – 22 października 2009 r.

4.        Raport roczny za 2008 r. – 28 kwietnia 2009 r.

5.        Raport roczny skonsolidowany za 2008 r. – 20 maja 2009 r.