Raport bieżący Nr 16/2010

28 czerwiec 2010
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje niniejszym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2010 roku dokonało wyboru Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Anny Pater.

 

Pani Anna Pater posiada tytuł magistra Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego na kierunku Ekonomii i Zarządzania , studia dzienne.

 

Przebieg pracy zawodowej:

§         Od Styczeń 2010 - Specjalista Mediateki.

 

§         Maj 2009 – Wrzesień 2009 - Praca jako przedstawiciel handlowy ds. Sieci na region południowo – wschodni w firmie Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

   

§          Sierpień 2005 - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Brzeźnica, praktykantka

Program praktyk obejmował następujące zagadnienia: polityka jakości firmy, strategia firmy, metody zarządzania i kierowanie firmą. Marketing w firmie, badanie rynku, analiza wyrobów własnych i konkurencji. Realizacja strategii marketingowej nowych wyrobów.

 

Kursy i umiejętności: Kurs na kandydatów Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa organizowany przez Europejską Grupę Doradczą (planowane zakończenie: czerwiec 2010 r.)

Biegła obsługa komputera, m.in. Internet, MS Office, inne.

Prawo Jazdy kat. B

Znajomość języków obcych: angielski (płynne mówienie, pisanie i czytanie),niemiecki na poziomie podstawowym

 

Według złożonego oświadczenia Pani Anna Pater nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej oraz nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.