Raport bieżący Nr 13/2022

31 maj 2022
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka S.A. w dniu 31 maja 2022 roku.


Załączniki

Uchway_ZWZ_31052022 PDF 220KB