Raport bieżący Nr 13/2013

4 czerwiec 2013
Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 czerwca 2013 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

 

 

 

 

Akcjonariusz                                         Liczba głosów                      % udział w liczbie % udział

głosów na ZWZA                  w ogólnej liczbie głosów

 

 

Jerzy Pater                                                833 335                                                6,9                                          5,4

 

Stanisław Cymbor                                      833 335                                                6,9                                          5,4

 

PPHU Elżbieta

i Jerzy Pater Sp. z o.o.                             2 375 000                                               19,8                                        15,3

 

PPHU Iwona i Stanisław

Cymbor Sp. z o.o.                                   2 375 000                                               19,8                                        15,3

 

Piotr Mikrut                                            1 776 498                                               14,8                                        11,4

 

Rafał Mikrut                                           1 254 167                                               10,5                                         8,1

 

Amplico OFE                                          1 600 000                                               13,3                                        10,3

 

AVIVA OFE                                              781 669                                                 6,5                                          5,0