Raport bieżący Nr 12/2021

29 listopad 2021
Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA ("Śnieżka") informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. podjął uchwałę o zmianie adresu siedziby Śnieżki.

Zgodnie z treścią ww. uchwały od 1 stycznia 2022 roku adresem siedziby Śnieżki będzie:

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

 

Adresem do doręczeń pozostaje nadal:

ul. Dębicka 44

39-207 Brzeźnica, woj. podkarpackie