Kalendarium raportów 2018

Terminy opublikowania raportów okresowych w 2018 roku

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

-         za IV kwartał 2017 r. – 26 lutego 2018 r.
-         za I kwartał 2018 r. – 14 maja 2018 r.
-         za III kwartał 2018 r. – 6 listopada 2018 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 6 września 2018 r.

3. Raport roczny za 2017 r. – 25 kwietnia 2018 r.

4. Raport roczny skonsolidowany za 2017 r. – 25 kwietnia 2018 r.