Kalendarium raportów 2017

Terminy opublikowania raportów okresowych w 2017 roku

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
-         za IV kwartał 2016 r. – 23 lutego 2017 r.
-         za I kwartał 2017 r. – 11 maja 2017 r.
-         za III kwartał 2017 r. – 9 listopada 2017 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 24 sierpnia 2017 r.
3. Raport roczny za 2016 r. – 25 kwietnia 2017 r.
4. Raport roczny skonsolidowany za 2016 r. – 25 kwietnia 2017 r.