Dodatkowe pliki

Załączniki

Ocena_RN_spr_finans_dzialal_z_du_2021 PDF 211KB
Sprawozdanie_z_dzialalnoci_RN__2021___uRN_27 PDF 627KB
Raport__BR_z_oceny__Sprawozdania_o_wynagr_Czl_Z_du_RN_nieka_2021 PDF 315KB
Sprawozdania__o_wyn_Z_d_RN_za_2021_oswiad_URN PDF 1MB
Zwiezla_ocena_sytuacji_Sniezki_za_2020 PDF 241KB
Spr_z_oceny_spr_finnasow_Sniezki_za_2020 PDF 192KB
Roczne_spr_z_dzialal_RN_za_2020 PDF 363KB
Spraw_o_wynagrodz_Snieka_usluga_atestacyna_PWC_26042021 PDF 225KB
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019_2020 PDF 1MB
Regulamin_Zarzadu_22_12_2020 PDF 504KB
Polityka_wynagr_Czł_Organow_uch_9ZWZ2020 PDF 1006KB
ROCZNE_SPRAWOZDNIE_KOMITETU_AUDYTU_ZA_2019R PDF 477KB
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_Z_OCENY_SPRAWOZDANIA_FINAN_ZA_2019_ROK PDF 270KB
ROCZNE_SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_RADY_NADZORCZEJ_ZA_2019_ROK PDF 478KB
OCENA_RADY_NADZORCZEJ_SYTUACJI_SPKI_ZA_2019r PDF 338KB
Polityka_wyboru_firmy_audytorskiej_do_przeprowadzania_badania_i_przegladu_sprawozdan_finansowych_ PDF 394KB
Statut_FFiL_nieka_SA_26_04_2019r PDF 1MB
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdania_finansowego_i_działalnoci_Zarzdu_za_2018 PDF 675KB
Roczne_sprawozdnie_Komitetu_Audytu_za_2018r PDF 999KB
Roczne_sprawozd_z_działal_Rady_Nadzorczej za 2018 rok PDF 624KB
Ocena_Rady_Nadzorczej_sytuacji_Spółki_za_2018r PDF 786KB
Zwiezla_ocena_sytuacji_SP_za_2017_rok PDF 165KB
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej__za_2017_rok PDF 183KB
Roczne_Sprawozdanie_Komitetu_Aydytu_za_2017_rok PDF 183KB
Ocena_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzdu_z_dzialanosci_SP_za_2017_rok PDF 112KB
REGULAMIN_RADY_NADZORCZEJ_NIEKA_SA_2018_ PDF 297KB
Zwiezla_ocena_sytuacji_SP_za_2016_rok PDF 144KB
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej__za_2016_rok PDF 168KB
Roczne_Sprawozdanie_Komitetu_Aydytu_za_2016_rok PDF 60KB
Ocena_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzdu_z_dzialanosci_SP_za_2016_rok PDF 102KB
Zwiezala_ocena_sytuacji_SP_za_2015_rok PDF 361KB
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej__za_2015_rok PDF 198KB
Roczne_Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2015_rok PDF 274KB
Ocena__sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzdu_z_zdzialalnoci_SP_za_2015_rok_ PDF 361KB
Roczne_sprawozdanie_z_dziaalnoci_Rady_Nadzorczej_za_2014_rok PDF 114KB
Ocena_sprawozdania_finanswego_i_sprawozdania_z_dziaalnoci_Spki_za_2014_rok PDF 170KB
Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2014_rok PDF 153KB
Zwiza_ocena_sytuacji_Spki_za_2014_rok PDF 143KB
Zwiza_ocena_sytuacji_Spki_za_2013_rok PDF 192KB
Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2013_rok PDF 156KB
Roczne_sprawozdanie_z_dziaalnoci_Rady_Nadzorczej_za_2013_rok PDF 114KB
Ocena_sprawozdania_finanswego_i_sprawozdania_z_dziaalnoci_Spki_za_2013_rok PDF 170KB
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 21 czerwca 2010 r PDF 63KB