Prospekt emisyjny i aneksy

Wersja elektroniczna Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Prospekt w formie drukowanej dostępny będzie w Centrum Informacji KPWiG w Warszawie, ul. Mazowiecka 13; w spółce prowadzącej GPW w Warszawie, ul. Książęca 4; w siedzibie Emitenta oraz siedzibie Oferującego w Warszawie, ul. Puławska 15 oraz w POK wymienionych w załączniku nr IV. Decyzją Nr DSPE/411/19/03/27/2003 z dnia 19 listopada 2003 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym Prospektem Emisyjnym.
W Publicznej Ofercie papierów wartościowych objętych niniejszym prospektem uczestniczyć można wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytorium innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.

Prospekt Emisyjny zapisany jest w plikach .pdf. Jeśli nie posiadają Państwo programu Acrobat Reader można go pobrać tutaj.

Skrócony Prospekt Emisyjny w plikach .pdf do pobrania.