Akcje FFiL Śnieżka SA na giełdzie

Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. przeprowadziła w 2003 roku emisję nowych akcji:

  • 1 887 500 akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda,
  • 2 100 000 akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda,
  • 2 100 000 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł każda.

Cena Emisyjna jednej Akcji serii E była równa wartości  nominalnej i wyniosła 1 zł
Cena Emisyjna jednej Akcji serii F została ustalona przez Zarząd Emitenta w wysokości 22 zł
Oferta Otwarta Akcji serii F trwała 8 do 15 grudnia 2003 roku. Zapisy przyjmowane będą w dwóch transzach: w Transzy Inwestorów Detalicznych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się w dniu 31 grudnia 2003 roku, cena debiutu wyniosła 29,50 zł.

 

Załączniki

decyzja_kpwig PDF 367KB