Władze firmy

Piotr Mikrut – Prezes Zarządu FFiL Śnieżka SA

 

Piotr Mikrut – Prezes Zarządu

Piotr Mikrut jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie (Wydział Zarządzania),którą ukończył w roku 1995 z wyróżnieniem. Karierę zawodową rozpoczął na stanowisku Kierownika Działu Marketingu w spółce CHEMAL s.c., na bazie której powstała Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA. W spółce tej pracował w latach 1995-1997.
Od roku 1997 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PPHU 2M Sp. z o.o., w której był również jednym z udziałowców. Od 30 marca 2004 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu FFiL Śnieżka SA

 

Witold Waśko – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych FFiL Śnieżka SA

 

Witold Waśko – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych

Witold Wasko ukończył Politechnikę Rzeszowską (specjalność: lotnictwo). Pan Witold Waśko ukończył również podyplomowe studia na Małopolskiej Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania  na kierunku rachunkowość i finanse. W 2009 roku zdał egzamin na biegłego rewidenta. W trakcie pracy zawodowej odbył liczne kursy m.in.: kurs budżetowania prowadzony przez Nord Controling, kurs planowania finansowego firmy „Pator”, kurs zarządzania jakością, kurs zarządzania zasobami ludzkimi.

Witold Waśko kolejno pracował:

  • w latach 1989 – 1991 w WSK PZL Mielec jako Referent ds. Technicznych,
  • w latach 1992 – 1994 w P.P.H.U. „Chemal” s.c. jako Księgowy-informatyk,
  • w latach 1994 – 1998 w  Fabryce Farb i Lakierów „Chemal” sc. jako Dyrektor ds. Finansowych,
  • w latach 1998 – 2003 w Spółce jako Dyrektor ds. Ekonomicznych i Członek Zarządu.

Od 1 kwietnia 2005 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu FFiL Śnieżka SA.

 

Joanna Wróbel-Lipa – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

 

Joanna Wróbel-Lipa – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Joanna Wróbel-Lipa ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach (specjalność: Zarządzanie i Marketing). W okresie od czerwca 2003 do października 2004 roku była słuchaczem Studiów podyplomowych The Advanced Certificate in Marketing, prowadzonych przez Instytut Rozwoju Biznesu.

Prace zawodową rozpoczęła w maju 2000 roku w FFiL Śnieżka SA na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu. Od sierpnia 2003 roku do grudnia 2004 roku zajmowała stanowisko Kierownika Działu Marketingu, a od stycznia 2005 roku do lipca 2006 roku Zastępcy Dyrektora Handlowego ds. Marketingu. W sierpniu 2006 roku Pani Joanna Wróbel-Lipa objęła stanowisko Dyrektora ds. Handlowych, jednocześnie z funkcją Prokurenta. W grudniu 2007 roku została powołana na stanowisko Członka Zarządu FFiL Śnieżka SA. Od dnia 6 maja 2011 roku Pani Joanna Wróbel - Lipa pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Joanna Wróbel-Lipa – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

 

Zdzisław Czerwiec – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Zdzisław Czerwiec jest absolwentem studiów inżynierskich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (specjalność: geodezja i wycena nieruchomości),a także studiów magisterskich na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (specjalność: geodezja rolna i wycena nieruchomości). Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, studia podyplomowe – Psychologia w Biznesie w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Jest związany z Grupą Kapitałową Śnieżka od wielu lat. Pracował na stanowiskach najpierw szeregowych, a następnie menedżerskich w obszarach: produkcji, marketingu, handlu, sprzedaży krajowej i eksportowej, obsługi klienta i logistyki. Od lipca 2020 roku zarządza w FFiL Śnieżka SA obszarem Supply Chain Management. Od dnia 1 stycznia 2022 roku Pan Zdzisław Czerwiec pełni funkcję Członka Zarządu.