Strategia

STRATEGICZNE CELE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Głównym założeniem długoterminowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Śnieżka na najbliższe lata jest osiągnięcie pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem rynków: polskiego, węgierskiego, ukraińskiego i białoruskiego.

Cel ten będzie realizowany poprzez dalsze dostosowywanie oferty do potrzeb konsumentów na rynkach lokalnych poszczególnych państw. W procesie osiągania pozycji lidera rynku farb i lakierów w kraju oraz Europie Środkowo-Wschodniej istotny będzie wzrost sprzedaży w nowoczesnych kanałach dystrybucji.

Strategia rozwoju Grupy Śnieżka zakłada szczególną aktywność w trzech obszarach:

  • wzrost udziału wyrobów dostarczanych przez spółki Grupy Kapitałowej do kanału nowoczesnego tj. sieci marketów budowlanych (DIY),zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech oraz na Ukrainie,
  • kontynuowanie programu budowy i przebudowy sieci sklepów partnerskich w Polsce, a także na kluczowych rynkach zagranicznych,
  • inwestycje kapitałowe związane z potencjalnymi możliwościami akwizycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ponadto, Grupa Kapitałowa Śnieżka zamierza rozwijać eksport poprzez zdobywanie nowych rynków oraz rozwijanie portfolio marek: MagnatŚnieżkaPoli-FarbeVidaronRafilFoveo-Tech, Beston.

NASZE CELE:

  • stałe doskonalenie oferty rynkowej,
  • budowanie trwałych i przyjaznych relacji zarówno z partnerami handlowymi, pracownikami, akcjonariuszami, jak i konsumentami, w oparciu o wzajemne zrozumienie i zaufanie,
  • wspieranie partnerów handlowych, dystrybutorów i detalistów w zakresie informacji, marketingu i szkoleń, w przekonaniu, że dzięki ścisłej współpracy można budować wartość własnej firmy,
  • rozbudowa i ciągłe unowocześnianie parku maszynowego, linii produkcyjnych, magazynów i technologii produkcji.

Zarząd Spółki dominującej potwierdza, że wytyczone cele Grupy Kapitałowej będą realizowane z dotychczasową konsekwencją. Harmonijny rozwój, zgodny z przyjętą strategią, ma pozwolić Grupie Kapitałowej na osiągnięcie wiodącej pozycji na konkurencyjnych rynkach.

Za czynnik decydujący o sukcesach Śnieżki uważamy budowanie środowiska ludzi, którzy identyfikują się z Firmą – jako pracownicy, kooperanci, akcjonariusze, a także jej klienci. 
Każdego dnia staramy się realizować działania na rzecz tego, aby Śnieżka była utożsamiana z Firmą tworzoną przez ludzi pełnych entuzjazmu i dobrych pomysłów, a także solidnych i godnych zaufania.