Programy unijne

Projekt "Opracowanie składu  innowacyjnych farb proszkowych pod termotransfer"

Numer projektu: WNP-POIG.01.04.00-18-017/10

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość”

 

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych i badań przemysłowych mających na celu opracowanie składu i wdrożenie do produkcji innowacyjnych farb proszkowych epoksydowych, poliestrowo-epoksydowych oraz poliestrowych przeznaczonych do termotransferu (farby sublimujące),przy jednoczesnym zapewnieniu ich wysokiej jakości.

Planowane do przeprowadzenia działania obejmują następujące etapy realizacji:

1) Prace przygotowawcze

 • Sprowadzenie próbek farb
 • Przygotowanie wymalowań
 • Badania odpornościowe oraz fizyko-chemiczne nad wyrobami konkurencji
 • Określenie pożądanych właściwości finalnego produktu
 • Analiza dostępnych surowców (w tym nieużywanych dotąd surowców)

2) Badania nad surowcami i ich układem

 • Badania nad nowymi surowcami
 • Dobór odpowiednich układów żywic, utwardzaczy, środków pomocniczych
 • Dobór odpowiednich pigmentów

3) Przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych oraz wytrzymałościowych kombinacji surowcowych w fazie optymalizacji właściwości układu surowców

4) Przeprowadzenie badań zgodności z zadanymi wymogami technicznymi

 • Wykonanie prób laboratoryjnych
 • Wykonanie badań potwierdzających możliwość uzyskania najwyższej jakości wyrobów
 • Zlecenie podwykonawcy i wykonanie przez podwykonawcę badań wytrzymałościowych i jakościowych dla farb epoksydowych, poliestrowo-epoksydowych oraz poliestrowych
 • Ustalenie receptur wyrobów
 • Stworzenie prototypów na podstawie ostatecznych receptur wyrobów

Okres realizacji projektu: 01.10.2011 r. – 31.05.2013

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 444 302,42 PLN

Kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem:  948 956,30 PLN

Przyznana kwota dofinansowania w ramach projektu: 391 254,02  PLN