Śnieżka zaklasyfikowana do największych firm prywatnych w Polsce

3 listopad 2022
Śnieżka kolejny rok z rzędu i łącznie po raz siódmy została zaklasyfikowana do rankingu magazynu „Forbes” jako jedna z setki największych w kraju firm prywatnych. W zestawieniu przygotowanym przez redakcję spółka zajęła 87. miejsce.

Miejsce firmy w rankingu zostaje określone na bazie wartości przedsiębiorstwa, którą oblicza się w oparciu o rynkowy wskaźnik EV (z ang. Enterprise Value). W tym roku wartość Śnieżki oszacowano na 1 077 mln zł.

Nieco poniżej 1 mld zł wyniósł próg, który należało w tym roku przekroczyć, aby znaleźć się w gronie firm prywatnych o najwyższej wartości w kraju. Natomiast tegoroczna wartość wszystkich stu przedsiębiorstw notowanych w rankingu „Forbes” obniżyła się o 58 mld rok do roku – jest to pierwszy ruch w dół łącznej wartości od momentu utworzenia zestawienia.

Ranking Największych Polskich Firm Prywatnych magazynu „Forbes” jest przygotowywany od 2016 roku. W zestawieniu są ujmowane zarówno spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i te nienotowane na parkiecie. Prezentuje najbardziej wartościowe spółki w Polsce, w których większościowe udziały należą do polskiego przedsiębiorcy (lub grupy przedsiębiorców),oraz te, w których polski przedsiębiorca jest twórcą spółki i aktywnie nią zarządza albo kontroluje z poziomu rady nadzorczej. Do rankingu nie wchodzą spółki, w których zagraniczni inwestorzy kontrolują ponad 50% udziałów lub akcji.

W Śnieżce założyciele oraz ich sukcesorzy posiadają łącznie ponad 60% udziału w kapitale zakładowym.